Prijava mentora za Diplomski studij dramaturgije

 
 
ODSJEK DRAMATURGIJE
 
PRIJAVA MENTORA ZA DIPLOMSKI STUDIJ
 
AK. GODINA 2015/2016.
 
 
 
1. Rok za prijavu mentora za sva usmjerenja Diplomskog studija dramaturgije je od 28. rujna do 1. listopada 2015. godine
 
2. Popis raspoloživih mentora za akademsku godinu 2015/2016. nalazi se u dodatku
 
3. Mentore prijavljuju SVI studenti Diplomskog studija dramaturgije, neovisno o godini studija
 
4. Studenti koji upisuju drugu godinu Diplomskog studija mogu prijaviti istog mentora, ili predložiti novog mentora
 
5. Studenti koji prijavljuju eventualnu promjenu mentora za kolegije Dramaturgija izvedbe i Teorijsko istraživanje, uz prijedlog promjene mentora dužni su podnijeti i pismeno obrazloženje svog zahtjeva
 
6. Studenti prilikom prijave mentora predlažu po dva mentora iz svakog usmjerenja Diplomskog studija
 
7. Studenti Diplomskog studija u gore navedenom roku mentore prijavljuju na e-mail adresu: dramaturgija.mentori@gmail.com
 
8. Prilikom raspodjele mentora Odsjek će voditi računa o preferencijama studenata, u okvirima mogućnosti i obzirom na nastavno opterećenje pojedinog mentora
 
9. Studenti koji ne prijave mentore u zadanom roku, bit će raspoređeni slobodnim mentorima po odluci Odsjeka
 
10. Konačan raspored mentorstava za ak. godinu 2015/2016. bit će objavljen na oglasnoj ploči i stranicama Odsjeka dramaturgije 2. listopada 2015. godine
 
11. Za sva dodatna pitanja studenti se mogu obratiti na e-mail adresu predstojnika Odsjeka dramaturgije
 
 
 
U ime Odsjeka dramaturgije
Tomislav Zajec, doc. art.
predstojnik Odsjeka
 
 
 
 
DODATAK:
Popis raspoloživih mentora za akademsku godinu 2015/2016.
 
 
DRAMATURGIJA IZVEDBE: 
 
Govedić, Pristaš (DI)
Petlevski, Blažević, Bauer, Govedić, Pristaš (TI)
 
 
KAZALIŠNA DRAMATURGIJA:
 
Kaštelan, Petlevski, Zajec (DP)
Petlevski, Crnojević-Carić, Blažević, Govedić (TI)
 
 
FILMSKA DRAMATURGIJA:
 
Kaštelan, Žmegač, Zajec (FP)
Vojković (TI)
 
 
FILMSKO PISMO, DRAMSKO PISMO
 
Kaštelan, Petlevski, Zajec (DP)
Žmegač, Kaštelan, Zajec (FP)
Kaštelan, Petlevski, Žmegač, Zajec (AP)