Prijava mentora za Diplomski studij dramaturgije

 
 
ODSJEK DRAMATURGIJE
 
PRIJAVA MENTORA ZA DIPLOMSKI STUDIJ
 
AK. GODINA 2015/2016.
 
 
 
1. Rok za prijavu mentora za sva usmjerenja Diplomskog studija dramaturgije je od 28. rujna do 1. listopada 2015. godine
 
2. Popis raspoloživih mentora za akademsku godinu 2015/2016. nalazi se u dodatku
 
3. Mentore prijavljuju SVI studenti Diplomskog studija dramaturgije, neovisno o godini studija
 
4. Studenti koji upisuju drugu godinu Diplomskog studija mogu prijaviti istog mentora, ili predložiti novog mentora
 
5. Studenti koji prijavljuju eventualnu promjenu mentora za kolegije Dramaturgija izvedbe i Teorijsko istraživanje, uz prijedlog promjene mentora dužni su podnijeti i pismeno obrazloženje svog zahtjeva
 
6. Studenti prilikom prijave mentora predlažu po dva mentora iz svakog usmjerenja Diplomskog studija
 
7. Studenti Diplomskog studija u gore navedenom roku mentore prijavljuju na e-mail adresu: dramaturgija.mentori@gmail.com
 
8. Prilikom raspodjele mentora Odsjek će voditi računa o preferencijama studenata, u okvirima mogućnosti i obzirom na nastavno opterećenje pojedinog mentora
 
9. Studenti koji ne prijave mentore u zadanom roku, bit će raspoređeni slobodnim mentorima po odluci Odsjeka
 
10. Konačan raspored mentorstava za ak. godinu 2015/2016. bit će objavljen na oglasnoj ploči i stranicama Odsjeka dramaturgije 2. listopada 2015. godine
 
11. Za sva dodatna pitanja studenti se mogu obratiti na e-mail adresu predstojnika Odsjeka dramaturgije
 
 
 
U ime Odsjeka dramaturgije
Tomislav Zajec, doc. art.
predstojnik Odsjeka
 
 
 
 
DODATAK:
Popis raspoloživih mentora za akademsku godinu 2015/2016.
 
 
DRAMATURGIJA IZVEDBE: 
 
Govedić, Pristaš (DI)
Petlevski, Blažević, Bauer, Govedić, Pristaš (TI)
 
 
KAZALIŠNA DRAMATURGIJA:
 
Kaštelan, Petlevski, Zajec (DP)
Petlevski, Crnojević-Carić, Blažević, Govedić (TI)
 
 
FILMSKA DRAMATURGIJA:
 
Kaštelan, Žmegač, Zajec (FP)
Vojković (TI)
 
 
FILMSKO PISMO, DRAMSKO PISMO
 
Kaštelan, Petlevski, Zajec (DP)
Žmegač, Kaštelan, Zajec (FP)
Kaštelan, Petlevski, Žmegač, Zajec (AP)
 
 
 
23.06.2017
Zbog promjene termina održavanja Državne mature ...
16.06.2017
Ljetni i jesenski rok prijamnih ispita BA/MA + Završni godišnji ispiti BA/MA...
29.05.2017
U sklopu nastave Povijest kazališta i drame IV...
04.05.2017
pomoć studentima s invaliditetom...