Radionica Djelotvorna dramaturgija

Djelotvorna dramaturgija: o umjetničkim akcijama i društvenim snatrenjima

19.-20. listopada 2015., Odsjek dramaturgije, Akademija dramske umjetnosti

Radionica će se održati u dva modula:

  • dvodnevna radionica  (pon 19., uto 20. listopada, 10:00-17:00, ADU)
  • završni salon  (uto 20. listopada, 18:00 -19:30, ADU) sudionici radionice i pozvani gosti, uključujući Rica Allsoppa, Unu Bauer i Gorana Sergeja Pristaša. Završni salon je otvoren za javnost.

 

Mentorice:

  • Konstantina Georgelou – teoretičarka, dramaturginja, istraživačica, predavačica na Sveučilištu u Utrechtu
  • Efrosini Protopapa – koreografkinja, istraživačica, predavačica na Sveučilištu Roehampton
  • Danae Theodoridou – izvedbena umjetnica, istraživačica, predavačica na Sveučilištu u Groningenu


Radionica Working Dramaturgy dio je šireg istraživačkog projekta koji će završiti 2016. godine objavljivanjem publikacije u kojoj će biti objedinjena iskustva svih prethodnih izdanja. Projekt se odvija u više europskih gradova (Bruxelles, Gent, Tilburg, Atena, Beograd, London), u različitim profesionalnim kontekstima (sveučilišni odsjeci, istraživački centri, produkcijske kuće, rezidencijalni centri...), kao i u različitim društvenim i političkim okružjima (zapadna, južna, istočna Europa). Svaka je radionica organizirana s obzirom na specifičan okvir unutar kojeg se održava i istražuje dramaturgiju iz te specifične pozicije (umjetničke, obrazovne, društvene, itd.).

Dramaturgija se u kontekstu ovog projekta istovremeno promatra i kao značajan proces u stvaranju suvremenih izvedbi i kao kritička praksa koja se bavi društvenim i političkim poljima. Nakon svake od radionica slijedi okrugli stol, na kojem, osim sudionika radionica, sudjeluju i kulturni radnici koji se bave dramaturgijom u širem smislu (kao umjetnici, pisci, pedagozi, itd.).

Zagrebačka radionica odvijat će se na razmeđi polja plesa, kazališta i izvedbe te  društvene domene, a bit će fokusirana na odnos između umjetničkih akcija i društvenih snatrenja. Krećući od etimologije pojma dramaturgija (od grčkog drama = radnja + ergon = rad), bavit ćemo se drama-turgijom kao procesom rada na radnjama; kao radnom praksom koja se fokusira na stvaranje radnji u radnom procesu i izvedbi. Istovremeno, posebnu ćemo pažnju posvetiti vezama između tih radnji s njihovim društvenim i političkim tekstom.
Koje su implikacije navedenih pretpostavki za dramaturgiju?
I koji su novi problemi koji iz tih spojeva nastaju?

Naprimjer: što znači raditi na radnjama; kako radimo stvari; koje su granice ili preklapanja između umjetnosti i aktivizma; kako se o dramaturgiji može misliti u kontekstu aktivizma?
I dalje, ako su Anthony Dunne i Fiona Raby (Speculating Everything, 2013) u pravu kada tvrde da su današnji snovi degradirani na razinu nada i da je nam je danas lakše zamisliti kraj svijeta nego kraj kapitalizma, na koje načine bi dramaturške i umjetničke akcije mogle pomoći stvaranju alternativa takvom poretku, odnosno onoga što Dunne i Raby nazivaju “novim snovima za 21. stoljeće”? Richard Sennett (Together, 2013) poziva da svratimo poseban pogled na izvedbene umjetnosti, ukoliko želimo iz temelja promijeniti zajedničke načine bivanja i rada. Izvedbene umjetnosti su, naime, jedno od rijetkih područja danas gdje ljudi, u procesu stvaranja, još uvijek surađuju i ovise jedni o drugima. Slijedeći njegov “savjet”, kako možemo pristupiti dramaturgiji kao procesu koji istovremeno figurira kao katalist za kolektivno redefiniranje našeg odnosa prema stvarnosti i dopušta da spekuliramo i zamišljamo moguće zajedničke budućnosti?

Kroz dva dana radionice sudionici će, individualno i grupno, biti angažirani u dramaturškom istraživanju spomenutih pitanja, pritom reflektirajući vlastite i tuđe metode rada, bilo verbalno, bilo u pisanoj ili izvedbenoj formi. Cilj je radionice upotrijebiti razne modele razmjene kako bi sudionici:

  1. razumjeli, izgradili i izložili vlastito dramaturško mišljenje u odnosu na specifične performativne elemente i metode rada
  2. upotrijebili navedene spoznaje za poboljšanje vlastitih radnih praksi
  3. smjestili svoj rad u širi suvremeni kontekst umjetničkih i društvenih praksi uEuropi