Obavijest pročelnika

Sastanak predstojnika Odsjeka sa studentima 3. godine BA studija, te 1. i 2. godine MA studija,
vezan uz upise na diplomski studij i prijavu mentora, održat će se u srijedu 17. 6. u 11 sati u Leksu.