Termini godišnjih ispita

AK. GODINA 2014/2015, LJETNI SEMESTAR
MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA GODIŠNJIH ISPITA

30.6. u 9 sati (ADU, 202)
3. GODINA BA
1. GODINA MA (usmjerenje: Filmska dramaturgija, i kolege Galijatović, Mavretić, Alčevski)

1.7. u 9 sati (LEKS, 4/1)
1. GODINA BA

6.7. u 9 sati (LEKS, 4/1)
2. GODINA BA

8.7. u 9 sati (LEKS, 4/1)
1 GODINA MA (preostali kolege) i 2. GODINA MA