Obavijest o promjeni Pravilnika

Na redovitom 6. Akademijskom vijeću održanom 24. travnja ove godine prihvaćene su promjene Pravilnika o izvođenju nastave i ispitima na Odsjeku dramaturgije.
Promjene se odnose na mogućnost direktnog upisa na diplomski studij (II 2.1) kao i na mogućnost izlaska na ispit iz glavnih umjetničkih predmeta (V 2.6), kako slijedi:
 
II 2.1. Uvjeti upisa diplomskog studija
Sljedeći pristupnici imaju pravo upisa na diplomski studij Odsjeka dramaturgije
-    pristupnici  koji su završili preddiplomski studij Dramaturgije na ADU mogu upisati diplomski studij bez prijamnog ispita (pravo izravnog upisa) ako im ukupan prosjek ocjena nije manji od 3,5; te ako im i pojedinačna ocjena iz glavnih umjetničkih predmeta na sve tri godine preddiplomskog studija Dramaturgije (Filmsko pismo, Dramsko pismo, Analitičko pismo, Pismo za izvedbu) nije manja od 4; 
-    pristupnici s tako stečenim pravima obavezni su najmanje 14 dana prije upisa na diplomski studij Dramaturgije predati pisani opis projekta koji prijavljuju za studij i obaviti konzultacije s nastavnikom iz odabranog usmjerenja 
-   u slučaju da dva ili više kandidata imaju istu navedenu prosječnu ocjenu, pri upisu prednost ima kandidat s većom ukupnom prosječnom ocjenom preddiplomskog studija
-  termin upisa po pravu izravnog upisa održava se dva dana prije upisa kandidata koji su stekli pravo upisa po prijamnom ispitu.
-   ukoliko se kandidat s pravom izravnog upisa ne upiše u zadanom terminu, smatrat će se da je odustao od upisa, te će se kvota popuniti kandidatima koji su stekli pravo upisa po prijamnom ispitu.
 
V 2.6 
Student ne može pristupiti ispitu iz glavnog umjetničkog predmeta ukoliko je s nastave iz tog predmeta izostao (opravdano ili neopravdano) osam ili više puta tijekom jednog semestra.
 
Navede promjene Pravilnika primjenjuju se na studente upisane u ak. godinu 2015/2016, nadalje.
 
Cijeli Pravilnik dostupan je ovdje.