HNK Varaždin raspisuje natječaj za studente dramaturgije

Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu raspisuje poziv za sudjelovanje u projektu predstavljanja mladih dramskih autora u Varaždinu.

Uvjeti poziva:

1. pravo sudjelovanja u projektu imaju studenti svih godina preddiplomskog i diplomskog studija dramaturgije koji studiraju na Odsjeku za dramaturgiju Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

2. prijava na natječaj sastoji se od jednog cjelovitog dramskog teksta, spremnog i pogodnog za scensko čitanje u prostorima HNK u Varaždinu

3. prijaviti se mogu objavljeni i neobjavljeni tekstovi, ako se time ne krši eventualno autorsko pravo izdavača teksta

4. poziv nije ograničen temom, formom, vrstom ili drugim karakteristikama radova

5. na poziv se prijavljuje u konzultaciji s nastavnicima Odsjeka dramaturgije Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu

6. pozivu treba priložiti biografiju autora dramskog teksta koji se prijavljuje

7. HNK u Varaždinu pridržava, zajedno s nastavnicima Odsjeka dramaturgije, pravo odabira dramskih tekstova, u slučaju prijave prevelikog broja dramskih tekstova ili njihove neadekvatnosti

8. rok za predaju prijava je 30. travnja 2015.

9. prijava se vrši elektronskom poštom na hnkvz@hnkvz.hr te leonzganecbrajsa@gmail.com ili poštom na adresu HNK u Varaždinu, Augusta Cesarca 1, 42000 Varaždin

         v.d. intendantice HNK u Varaždinu

      mr. Jasna Jakovljević