Novi kolegij u sklopu Teorija proizvodnje

TEORIJE PROIZVODNJE: Dijalog i njegovi subjekti (u drami, na filmu, na filozofskoj i društvenoj pozornici)

Voditelji: dr. sc. doc. Nataša Govedić i prof. dr. sc. Vjeran Zuppa 

Vrijeme održavanja: utorkom 17:30h - 19h LEKS

Opis kolegija:
Kolegij promišlja dijalog kao izazivački modus ili praksu destabiliziranja “zatvorenog subjekta” u različitim književnim, medijskim i filozofskim kontekstima. Definiramo li dijalog kao vrstu agona koji vodi do pronalaženja neočekivanih rješenja, istodobno neiskušanih perspektiva i (privremenih) zajedničkih uporišta, kako ga tumači suvremena retorika u djelu Perelmana i Olbrecht-Tytece, onda je dijaloška praksa prvenstveno vezana za nadilaženje „fiksnih“, rigidnih, uvriježenih ili propisanih stavova, odnosno za otvaranje vrijednosne mape određene zajednice.

Dramsko i filmsko pismo veoma često pruža primjere “neuspješnog” dijaloga, odnosno kolapsa čak i minimalne platforme zajedničkog nazivnika u transakcijskom polju komunikacije. Pa ipak, razmjena iskustva se nastavlja, jer je jedan od najvažnijih aspekata čak i promašenog dijaloga vezan za generiranje kompleksnog “gledališta publike”, koja postaje ne samo svjedok, nego i nositeljica potencijalno ostvarive  perspektive prožimanja sugovornika.
Na primjerima iz filozofije, povijesti drame i povijesti filma iskušat ćemo dijaloške metode Martina Bubera, Davida Bohma i drugih teoretičara i metodičara dijaloške interakcije. 
Posebno važan voditelj i sugovornik ovog kolegija je teatrolog Vjeran Zuppa s knjigom Subjekt kao Gost (Zagreb: Durieux, 2014.), koja će također poslužiti kao dijaloška okosnica za promišljanje različitih pozicija interakcijske i relacijske subjektnosti. 


Napomena:
Sustavni izostanak dijaloške edukacije u Hrvatskoj rezultira uvježbanim protokolima isključivosti, koji jednako pogađaju medije i javne institucije, umjetničke i nevladine udruge. Uistinu, nije lako izdržati neslaganje s tuđim mišljenjem niti pronaći načina da se u osobi s kojom se ne slažemo vidi potencijalnog partnera u zajedničkom radu, što često rezultira velikim i gotovo nepremostivim socijalnim podjelama na javnoj sceni, potpunim pomanjkanjem kulture dijaloga te situacijama u kojima su diskvalifikacijski obračuni, denunciranja konkurencije i surove polemike jedini zamislivi oblici sučeljavanja grupa i pojedinaca. U tom je smislu od prijeporne važnosti izaći iz modela pasivne i aktivne netolerancije prema modelu dijaloške otvorenosti i snošljivosti, kao što je važno i pokrenuti dijaloške punktove susreta različitih mišljenja.

Temeljna teorijska literatura:
Bakhtin, M. M. 1981. The Dialogic Imagination. Austin: University of Texas  Press.
Bakhtin, M. M. 1990. Art and Answerability: Early Philosophical Essays.  Austin: University of Texas Press.
Bacon, B.S., C. Yuen, and P. Korza. 1999. Animating Democracy: The Artistic  Imagination as a Force in Civic Dialogue. Washington, D.C.: Americans  for the Arts.
Boal, A. 1990. Theatre of the Oppressed. New York: Theatre Communications  Group.
Bohm, D. 1996. On Dialogue. London: Routledge.
Bohm, D. 1980. Wholeness and the Implicate order. London: Routledge and  Kegan Paul.
Buber, Martin. 1971. Between Man and Man. New York: The MacMillan  Company.
Flick, Deborah. 1998. From Debate to Dialogue, Boulder: Orchid Publications.
Freire, P. 1972. Pedagogy of the Oppressed. New York: Seabury Press.
Gladwell, Malcom. 2000. The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big  Difference. Boston: Little, Brown and Company.
Govedić, Nataša (2005). Igrom protiv rešetaka, Zagreb: Druga strana.
Grudin, Robert (1996). On Dialogue. An Essay in Free Thought. Boston:  Mariner Books
Gudykunst, W. B. 1998. Bridging Differences: Effective Intergroup  Communication.  Thousand Oaks, California: Sage.
Holmquist, Michael. 1990. Dialogism: Bakhtin and His world. London:  Routledge.
Isaacs, W. N. 1999. Dialogue and the art of thinking together. New York:  Currency/Random House.
Phillips, Christopher, 2001. Socrates Cafe, New York: Norton and Company.
Zuppa, Vjeran, 2014. Subjekt kao Gost, Zagreb: Durieux.

Primjeri iz dramske, filmske i filozofske literature bit će izabrani prema interesima studentata.