Datumi prijamnih i godišnjih ispita

Obavještavamo sadašnje i buduće studente dramaturgije o terminima prijamnih i godišnjih ispita. 
 
 
Prijamni ispit za preddiplomski studij dramaturgije održat će se kako slijedi: 
 
Predaja radova: 9. – 16.6. 
 
Objava liste kandidata: 19.6. 
 
Test informiranosti i pismeni zadaci: 26.6. 
 
Usmeni dio ispita: 30.6. (1.7. prema potrebi, ovisno o broju kandidata)
 
 
Datumi godišnjih ispita BA i MA:
 
2. godina BA i MA Kazališna dramaturgija: 23.6. u 9 sati, soba 201
 
MA Filmska dramaturgija, Filmsko pismo i dramsko pismo: 24.6. u 9 sati, soba 201
 
3. godina BA: 26.6. u 9 sati, soba 201
 
1. godina BA i MA Dramaturgija izvedbe: 27.6. u 9 sati, soba 201
04.07.2017
Termini prijemnih i godišnjih ispita u jesenskom ispitnom roku...
23.06.2017
Zbog promjene termina održavanja Državne mature ...
16.06.2017
Ljetni i jesenski rok prijamnih ispita BA/MA + Završni godišnji ispiti BA/MA...
29.05.2017
U sklopu nastave Povijest kazališta i drame IV...