Natječaj za dramski tekst za mlade

NATJEČAJ ZA DRAMSKI TEKST ZA MLADE

Zagrebačko kazalište mladih objavljuje poziv za dramski tekst za mlade za Dramski studio Učilišta ZKM-a.

Za Dramski studio Učilišta ZKM-a objavljuje se natječaj za dramski tekst za mlade od 12 do 17 godina koji će biti premijerni naslov Učilišta u 2014. godini.  Nakon uspješnica ZKM-a  „Generacija 91.-95.“  I „Medeja“ u kojima su igrali polaznici Dramskog studija potpomognuti  orginalnim dramaturškim i redateljskim  idejama njihovih autora, želja nam je i dalje poticati opravdano i orginalno dramsko stvaralaštvo u kojem sudjeluju polaznici Učilišta.

Tekst je namijenjen mladima od 12 do 17 godina.

U predstavi će sudjelovati mladi od 12 do 17 godina, polaznici Učilišta ZKM-a.

Naslov teme je „PRIJEĆI GRANICU“.

Na natječaj se mogu prijaviti autori sa jednim tekstom pisanim na hrvatskom jeziku. Tekstovi se šalju pod šifrom, jedan tiskani primjerak uz zatvorenu kovertu sa podacima o autoru (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa) i jedan primjerak u u pdf formatu na mail.

Rok prijave je 10.1. 2014.

Tekstove će čitati i birati  povjerenstvo koje imenuje ravnatelj ZKM-a.

Tekstovi se šalju na adresu: ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH, TESLINA 7, 10 000 ZAGREB, s naznakom ZA DRAMSKI STUDIO, te mailom na adresu pedagozi@zekaem.hr

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zagrebačkog kazališta mladih.

Izabrani tekst bit će novčano nagrađen.

04.07.2017
Termini prijemnih i godišnjih ispita u jesenskom ispitnom roku...
23.06.2017
Zbog promjene termina održavanja Državne mature ...
16.06.2017
Ljetni i jesenski rok prijamnih ispita BA/MA + Završni godišnji ispiti BA/MA...
29.05.2017
U sklopu nastave Povijest kazališta i drame IV...