Nikolina Rafaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikolina Rafaj (1994., Zagreb) studira dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, završila je preddiplomski studij antropologije i etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom Fakultetu.

Unutar Akademije sudjeluje u radu na glumačkim klasama, režijskim ispitima, surađuje s odsjekom plesa, asistira kao dramaturg unutar dramskih grupa ZKM-a te je autorica nekoliko dramskih tekstova, scenarija i radio drama. Snima dokumentarni film Između unutar projekta "Biti drugačiji - identiteti, predrasude i nasilje" (2014.), u sklopu festivala KRADU (2016.) premijerno prikazuje koautorski projekt Kad je mrak, zažmiri, unutar Malih noćnih čitanja u Gavelli izvodi joj se dramski tekst Samo se igramo (2016.) te Nekoliko trenutaka prije sreće (2017.) unutar dana Ogranka mladih HDDU. Koautorica je teksta Otvoreni poziv (2017.) Međunarodne dramske kolonije u sklopu Hrvatskog centra ITI. Dramaturginja je na predstavi Točno u podne (2017./2018.) u Itd-u, potpisuje adaptaciju dječjeg romana Junaci Pavlove ulice (2017./2018.) te dramaturgiju istoimene predstave u ZKM-u. U sklopu KRADU predstavlja koautorski projekt Tiha noć (2018.) za koji dobiva dekaničinu nagradu. Sudjeluje kao dramaturg u internacionalnom programu Hrvatskog centra ITI (2018.), dramaturginja je na projektu ODBROJAVANJE – na piru s Držićem i Nalješkovićem uslijed suradnje ADU i 69. Dubrovačkih ljetnih igara. Izlaže rad naslova Performing a passage – dramaturgy as a mode of disappearing (2018.) u sklopu devetog izdanja Theatrum Mundi.

 

Završila je Kulturpunktovu novinarsku školu i radionicu kritike u sklopu Human Rights Film Festivala.