Iskustva studenata

Studij dramaturgije mi je omogućio šire razumijevanje kazališne i filmske umjetnosti kroz podjednako teorijsko-analitički pristup i praktični aspekt umjetničkog rada. Zbog toga, ali i širine djelatnosti same dramaturgije, studij konstruira studentu dubok i detaljan uvid u mogućnosti vlastitog umjetničkog i intelektualnog razvoja konstantnim ispreplitanjem teorije i prakse, filma i kazališta, klasičnog i suvremenog.
Dino Pešut, 3. godina BA programa dramaturgije

Dok na BA studiju dramaturgije svladamo neka od temeljnih praktičnih znanja vezanih uz film i kazalište, na MA studiju smo po prvi put suočeni s problemom "vođenja" određenoga umjetničkoga projekta. Za MA Dramaturgije izvedbe odlučila sam se lagano. Naime, osjećala sam da mi  nedostaje upravo ta vrsta znanja, znanja koje na neki način, upravo pod sveobuhvatnim pojmom izvedbe, obuhvaća i teoriju i praksu.
Mila Pavičević, 1. godina MA programa dramaturgije, usmjerenje Dramaturgija izvedbe

Nakon BA studija znala sam da se želim usmjeriti isključivo na kazalište, ali i dalje su me zanimala različita područja – i pisanje i praktična dramaturgija i teorija. MA Kazališne dramaturgije sve to obuhvaća. Svoj MA studij studenti u velikoj mjeri sami oblikuju. Bavila sam se točno onime što me zanimalo, s mentorima koje sam sama odabrala. Na MA studiju studenti moraju biti osjetno samostalniji i odgovorniji nego na prve tri godine studija ukoliko žele kvalitetno napraviti svoje projekte i radove.
Nina Horvat, 2. godina MA programa dramaturgije, usmjerenje Kazališna dramaturgija

Studij dramaturgije nudi obuhvatan teorijski pristup kazališnoj i filmskoj umjetnosti te potiče na praktičnu upotrebu stečenog.  Zbog raznolikosti kolegija i različitih metoda učenja postoji širok spektar zanimanja  i pristupa poslovima kojima se dramaturg može baviti. Studij dramaturgije omogućuje studentu dovoljno prostora za stvaranje vlastite poetike, a uz vlastiti program, otvoren je za upoznavanje i suradnju na akademskim projektima sa studentima s drugih odsjeka Akademije dramske umjetnosti.
Ivan Penović, 2. godina BA programa dramaturgije