Strani državljani

Strani državljani i osobe bez državljanstva imaju pravo upisa na studijske programe pod jednakim uvjetim ako i hrvatksi dravljani, u skladu s međunarodnim ugovorima i konvencijama. Strani državljani moraju imati dozvolu boravka te priložiti Potvrdu o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, te potvrdu o položenom ispitu iz hrvatskog jezika.

Svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći proces priznavanja inozemnih obrazovnih kavlifikacija pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i Sveučilištu. Kandidati koji imaju strano državljanstvo ulaze na rang liste studijskih porgrama ADU u kvotu za strane državljane.

04.07.2017
Termini prijemnih i godišnjih ispita u jesenskom ispitnom roku...
23.06.2017
Zbog promjene termina održavanja Državne mature ...
16.06.2017
Ljetni i jesenski rok prijamnih ispita BA/MA + Završni godišnji ispiti BA/MA...
29.05.2017
U sklopu nastave Povijest kazališta i drame IV...