Bodovanje

Izborno povjerenstvo vrednuje sve pisane radove prema sljedećem bodovanju: svaki od 3 dijela ispita, kao i priloženi obvezatni radovi pristupnika, boduju se najviše s po 10 bodova, što čini maksimalni zbroj od 40 bodova. Pristupnici koji ostvaremanje od 20 bodova nisu zadovoljili uvjet za upis.