Tijek prijamnog ispita

U prvom dijelu ispita pristupnici pišu klauzuru koja se sastoji od vježbe na temelju postavljenog zadatka iz jednog od područja: dramsko pismo, filmsko pismo, dramaturgija izvedbe.

Drugi dio ispita sastoji se od radionice na kojoj pristupnici u skupnoj i praktičnoj komunikacijskoj situaciji pokazuju svoje kreativne, tj. analitičke sposobnosti u okviru izabranog modula studija.

Treći dio ispita sastoji se od pojedinačnih razgovora s pristupnicima u kojima se provjerava njihovo poznavanje teorijske literature, dramske lektire i filmografije, njihova argumentacija vezana uz vlastite priložene radove i klauzuru, te obrazloženje projekata na kojima žele raditi.