Povjerenstvo

Prijamni ispit polaže se pred povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od najmanje sedam članova s pravom glasa.