Pristupni radovi i prilozi za prijamni ispit

Pristupnici uz prijavu, pored zakonom predviđenih dokumenata, do propisima utvrđenog roka za prijavu trebaju priložiti sljedeće pristupne radove:

 1. potvrdu o završenom preddiplomskom studiju s prijepisom ocjena;
 2. biografiju;
 3. motivacijsko pismo koje treba sadržavati:
  • izabrano studijsko usmjerenje;
  • opis projekta/projekata na kojemu/kojima pristupnici žele raditi;
  • specifične umjetničke i/ili istraživačke ciljeve i područja interesa;
  • predviđene korake u istraživanju u području kazališne dramaturgije, filmske dramaturgije odnosno dramaturgije izvedbe, tj. u vlastitoj umjetničkoj praksi.

Pristupnici dodatno prilažu:

Za usmjerenje Dramsko pismo i Filmsko pismo:

 1. najmanje 3 umjetnička rada: cjeloviti dramski tekst; cjeloviti scenarij za igrani film  (min. 50 minuta) ili pilot TV-serije; dodatni rad iz jednoga od prethodnih područja ili  prozni umjetnički tekst;
 2. popis najmanje 10 odgledanih kazališnih predstava za usmenu analizu;
 3. popis odgledanih filmova s filmografske liste.

Za usmjerenje Kazališna dramaturgija:

 1. najmanje 3 rada: cjeloviti dramski tekst; dodatni dramski tekst ili prozni umjetnički  tekst; teorijski rad iz područja kazališne dramaturgije (min. 15 kartica);
 2. popis najmanje 10 odgledanih kazališnih predstava za usmenu analizu.

Za usmjerenje Filmska dramaturgija:

 1. najmanje 3 rada: cjelovit scenarij za igrani film (min. 50 minuta) ili pilot TV-serije; dodatni scenarij ili prozni umjetnički tekst; teorijski rad iz područja filmske dramaturgije (min. 15 kartica);
 2. popis odgledanih filmova s filmografske liste.

Za usmjerenje Dramaturgija izvedbe:

 1. najmanje 2 rada: dva članka ili eseja iz područja analitike izvedbe;
 2. dokumentaciju o vlastitom umjetničkom djelovanju u području izvedbenih umjetnosti;
 3. popis najmanje 10 odgledanih kazališnih ili plesnih predstava ili performansa za usmenu analizu.