Uvjeti i upisna kvota za diplomski studij dramaturgije

Sljedeći pristupnici imaju pravo upisa na diplomski studij Odsjeka dramaturgije:

  • pristupnici koji su završili preddiplomski studij Dramaturgije na ADU mogu upisati diplomski studij bez prijamnog ispita ako im ukupan prosjek ocjena nije manji od 3,5 te ako im i prosjek glavnih umjetničkih predmeta preddiplomskog studija Dramaturgije (Filmsko pismo, Dramsko pismo, Analitičko pismo, Pismo za izvedbu) nije manji od 4.
  • pristupnici koji su završili preddiplomski studij dramaturgije s prosjekom ocjena nižim od 3,5 (ukupno) odnosno 4 (iz glavnih umjetničkih predmeta) polažu prijamni ispit. Za prijamni ispit ne mogu se predati radovi koji su rezultat rada na preddiplomskom studiju nego mora biti riječ o novim radovima.
  • pristupnici koji su završili neki drugi preddiplomski studij polažu prijamni ispit. U obzir se može uzeti i pisana preporuka nastavnika matičnog preddiplomskog studija ili nastavnika Odsjeka dramaturgije u čijem su kolegiju pristupnici sudjelovali.
  • pristupnici koji su završili dodiplomski sveučilišni studij, u trajanju od 4 godine, prije stupanja na snagu novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, tj. "bolonjskog procesa", polažu prijamnim ispit.

Pravo pristupu prijamnom ispitu nemaju pristupnici koji su završili dodiplomski četverogodišnji studij dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti prije stupanja na snagu novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, tj."bolonjskog procesa".

Upisna kvota

Upisna kvota za diplomski studij dramaturgije za svaku akademsku godinu određuje se odlukom Akademije dramske umjetnosti s odobrenim kvotama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u preporučenoj kvoti do 7 redovitih  studenata, uz mogućnost upisa do 3 studenta strana državljana s obvezom plaćanja studija.

Odluku o mogućoj obvezi participacije studenta u troškovima diplomskog studija za redovite studente donosi Akademijsko vijeće Akademije.