Specifični elementi prijamnog ispita za diplomski studij dramaturgije

(A) Specifični preduvjeti i pristupni radovi koji čine sastavni dio prijave na natječaj

 • potvrdu o završenom preddiplomskom studiju s prijepisom ocjena
 • biografiju
 • motivacijsko pismo koje treba sadržavati: izabrano studijsko usmjerenje; opis projekta/projekata na kojemu/kojima pristupnici žele raditi; specifične umjetničke i/ili istraživačke ciljeve i područja interesa; predviđene korake u istraživanju u području kazališne dramaturgije, filmske dramaturgije odnosno dramaturgije izvedbe, tj. u vlastitoj umjetničkoj praksi.

Za usmjerenje Dramsko pismo i Filmsko pismo:

 1. najmanje 3 umjetnička rada cjeloviti dramski tekst; cjeloviti scenarij za igrani film (min. 50 minuta) ili pilot TV-serije; dodatni rad iz jednoga od prethodnih područja ili prozni umjetnički tekst;
 2. popis najmanje 10 odgledanih kazališnih predstava za usmenu analizu
 3. popis odgledanih filmova s obvezatne filmografske liste

Za usmjerenje Kazališna dramaturgija:

 1. najmanje 3 rada: cjeloviti dramski tekst; dodatni dramski tekst ili prozni umjetnički tekst; Teorijski rad iz područja kazališne dramaturgije (min. 15 kartica);
 2. popis najmanje 10 odgledanih kazališnih predstava za usmenu analizu.

Za usmjerenje Filmska dramaturgija:

 1. najmanje 3 rada: cjelovit scenarij za igrani film (min. 50 minuta) ili pilot TV-serije; dodatni scenarij ili prozni umjetnički tekst; teorijski rad iz područja filmske dramaturgije (min. 15 kartica);
 2. popis odgledanih filmova s obavezatne filmografske liste.

Za usmjerenje Dramaturgija izvedbe:

 1. najmanje 2 rada: dva članka ili eseja iz područja analitike izvedbe;
 2. dokumentaciju o vlastitom umjetničkom djelovanju u područjku izvedbenih umjetnosti;
 3. popis najmanje 10 odgledanih kazališnih ili plesnih predstava ili performansa za usmenu analizu.

(B) Tijek prijamnog ispita i bodovanje

Prvi dio - klauzura na temelju postavljenog zadatka iz jednog od područja: dramsko pismo, filmsko pismo, dramaturgija izvedbe.

Drugi dio - radionica tijekom koje pristupnici u skupnoj i praktičnoj komunikacijskoj situaciji pokazuju svoje kreativne odnosno analitičke sposobnosti u okviru izabranog modula studija.

Treći dio - pojedinačni razgovor s pristupnicima. 

Svaki od 3 dijela ispita, kao i priloženi obvezatni radovi pristupnika, boduju se najviše s po 10 bodova, što čini maksimalni zbroj od 40 bodova.

Pristupnici koji su ocijenjeni s manje od 20 bodova nisu zadovoljili uvjet za upis.

Završni eliminatorni uvjet:

20 ili više bodova ostvarenih u (A)+(B)