Performance Studies international

Odsjek za dramaturgiju Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu bio je jedan od suorganizatora 15. godišnje konferencije međunarodne asocijacije Performance Studies international, koja je u Zagrebu okupila preko pet stotina znanstvenika i umjetnika sa svih strana svijeta.


http://www.psi-web.org
http://www.psi-web.org/detail/posts/11104
http://www.teatar.hr/psi15.com/