Kristina Kegljen

Kristina KegljenKristina Kegljen rođena je 1987. u Slavonskom Brodu gdje je pokušavala završiti opću gimnaziju ali joj je planove poremetila stipendija za kanadski koledž Lester B. Pearson. Zatim je, privevši srednjoškolsku peripetiju kraju, upisala studij povijesti i filozofije na zadarskom sveučilištu te, shvativši da ima nedovoljno voljnog nagona da odradi započeto, naposljetku upisala studij komparativne književnosti i anglistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te, shvativši da ima povoljnu bilancu volje za još jedan studij, upisala studij dramaturgije na ADU. U međuvremenu radi kao prodavačica, piše, objavljuje i čita poeziju, dramske etide, priče i naznake duljih proznih dijela; znala je i fotografirati i glumiti; spretno pleše kukunješće. Objavila tri poetska rukopisa (Capricorn, MH, 2006., Ne poklanjaj srce divljim stvorovima, Algoritam,2009., Geleri i grožđice, HDP, 2011.). Dobitnica je Rektorove nagrade za poeziju na FF-u, a trenutno piše kazališne kritike za portal. 

 

 

Područja interesa

  • hvatanje u koštac sa dramskim strukturama ili kako izbalansirati kreativnost i analitiku u istom Word dokumentu
  • film iz rakursa autorske kritike
  • poezija stihijskog i kratkotrajnog daha
  • kazališna kritika uz nadu dosezanja legitimnog teorijsko-svjetovnog vokabulara za razmatranje subjekta iste
  • teorija koja širi svjetonazore u uraganskim omjerima
  • čitanje, čitanje, čitanje

Linkovi

Prikladno mjesto, Zarez
Capricorn
Pjesme, Knjigomat

Dokumenti

I ne ljuti se, molim te - drama, fragment
Prosto zrakom ptica leti - drama, fragment
Etida o Jagodi (2013.) - drama, fragment
Ružmarinske noći - drama, fragment