Ivor Radmilović Pavlek

 

 

Ivor Radmilović Pavlek, rođen 08.03.1991. Student Akademije dramske umjetnosti od 2011. na
odsjeku dramaturgije. 2014. sudjelovao na „Bok festivalu“ unutar kategorije „24 hours play“ Od
2016. na MA filmske dramaturgije. Od 2016. surađuje na scenariju za film „Papak“, u produkciji
Plavog filma, te na nekim projektima Plavog filma, neostvarenima u produkcijskoj fazi. 2017.
sudjelovao kao jedan od scenarista na seriji adaptaciji „Gričke vještice“, za Jadran film.