Ivana Vuković

 

 

Ivana Vuković rođena je 1992. godine u Splitu. Apsolventica je komparativne književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i studentica 2. godine MA studija Dramaturgije, smjer Dramsko pismo i filmsko pismo. Za vrijeme preddiplomskog studija na Akademiji nagrađena je Rektorovom nagradom za dokumentarni film ''Stravinski u Zagrebu''.

Godine 2016. na Malim noćnim čitanjima predstavlja dramu ''Otok'' koja je 2017. godine emitirana kao radio - drama u programu Radio igre HR3 i objavljena u časopisu Kazalište 71/72. U 2017. godini jedna je od tri autora dramskih tekstova za predstavu ''Točno u podne'' u režiji Vedrana Hleba i produkciji KUFER-a u suradnji sa Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu - Kultura promjene - Teatar &TD. U istoj je godini i drama ''Marta i sedam strahova'' predstavljena na DeSADU-u te je radio-drama ''Petrusimul'' realizirana i snimljena u suradnji HRT i ADU.

Ivana Vuković trenutno je angažirana kao scenaristica na dokumentarnom filmu ''Berekina'' u produkciji Marinis Medije, a započela je i suradnju na svom prvom profesionalnom dugometražnom scenariju za igrani film.